localhost

SJPP adalah sebuah syarikat milik penuh Menteri Kewangan Diperbadankan. Peranan SJPP adalah untuk mentadbir dan menguruskan dua skim jaminan iaitu Skim Jaminan Modal Kerja ("SJMK") dan Skim Jaminan Penstrukturan Semula Industri ("SJPSI") dibawah Pakej Rangsangan Ekonomi Kedua yang telah diumumkan oleh Menteri Kewangan di Dewan Rakyat pada 10 Mac 2009. Pakej rangsangan tersebut diwujudkan untuk meningkatkan tahap keyakinan pelabur asing dan tempatan dalam ekonomi Negara.
Kedua-dua skim telah memainkan peranan yang penting dalam memulihkan ekonomi Negara pada 2009.
Di bawah Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK10), Kerajaan Malaysia telah memperuntukkan tambahan RM3.0 bilion ke SJMK. Kerajaan Malaysia berharap dengan adanya skim jaminan ini, institusi-institusi kewangan akan terus dapat memberikan kemudahan pembiayaan kepada syarikat-syarikat dalam sektor-sektor yang berkenaan bagi memastikan pertumbuhan ekonomi Negara yang lebih maju.
 

Mengenai SJPP

SJPP ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia khusus untuk membolehkan syarikat-syarikat terus mendapatkan kemudahan pembiayaan daripada institusi-institusi kewangan.

Pengumuman

Tempoh permohonan bagi syarikat Bumiputera untuk SJMK RMK10 telah dilanjutkan sehingga 31 Disember 2015 dimana tempoh jaminan juga telah dilanjutkan sehingga 31 Disember 2018

Permohonan bagi Syarikat Bukan Bumiputera ditutup.

Statistik SJPP

Skim SJMK RMK10
Had Bumiputera - RM1.5 Bilion

Jumlah Pinjaman Diluluskan (RM’ Juta)
827
892.42Had Bukan Bumiputera - RM1.5 Bilion

Di tutup pada 31 Disember 2011


Skim SJMK
Skim Jaminan Modal Kerja

Di tutup pada 26 Oktober 2009

Skim SJPSI
Skim Jaminan Pembiayaan Penstrukturan Semula Industri

Di tutup pada 31 Disember 2010

You are here  : Laman Utama