localhost

SJPP adalah sebuah syarikat milik penuh Menteri Kewangan Diperbadankan. Peranan SJPP adalah untuk mentadbir dan menguruskan dua skim jaminan iaitu Skim Jaminan Modal Kerja ("SJMK") dan Skim Jaminan Penstrukturan Semula Industri ("SJPSI") dibawah Pakej Rangsangan Ekonomi Kedua yang telah diumumkan oleh Menteri Kewangan di Dewan Rakyat pada 10 Mac 2009. Pakej rangsangan tersebut diwujudkan untuk meningkatkan tahap keyakinan pelabur asing dan tempatan dalam ekonomi Negara.

Kedua-dua skim tersebut telah memainkan peranan yang penting dalam memulihkan ekonomi Negara pada 2009.

Di bawah Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK10), Kerajaan Malaysia telah memperuntukkan tambahan RM3.0 bilion ke SJMK. Harapan kerajaan adalah agar institusi-institusi kewangan akan terus dapat memberikan kemudahan pembiayaan kepada syarikat-syarikat dalam sektor-sektor yang berkenaan bagi memastikan pertumbuhan ekonomi Negara yang lebih maju.

Sambutan SJMK dan SJPSI amat menggalakkan tetapi telah ditutup. Walaubagaimanapun, SJMK RMK10 masih terbuka untuk syarikat-syarikat bumiputera memandangkan peruntukannya belum dipenuhi.

Skim Jaminan Sektor Perkhidmatan ("SJSP") dan Skim Jaminan Pinjaman Bantuan Banjir ("SJPBB")

Dalam ucapan Belanjawan 2015 di Dewan Rakyat pada 10 Oktober 2014 dan semakan belanjawan pada 20 Januari 2015 pula, Kerajaan telah mengumumkan peruntukan untuk dua lagi skim untuk pertumbuhan ekonomi dan kebajikan rakyat iaitu Skim Jaminan Sektor Perkhidmatan ("SJSP") dan Skim Jaminan Pinjaman Bantuan Banjir ("SJPBB"). Kedua-dua skim ini diuruskan oleh SJPP.

SJSP ini diwujudkan oleh Kerajaan Malaysia untuk membolehkan Perusahaan Kecil dan Sederhana ("PKS") dalam sektor perkhidmatan mendapatkan kemudahan pembiayaan modal kerja daripada institusi-institusi kewangan bagi memacu pertumbuhan ekonomi negara.

SJPBB pula diwujudkan untuk memulihkan PKS yang terjejas di kawasan yang dikenalpasti oleh Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri sebagai kawasan bencana banjir. Ini adalah penting agar perusahaan-perusahaan di negeri-negeri yang selalu dilanda banjir dibaik pulih dengan kadar segera dan secara tidak langsung akan membantu masyarakat di kawasan bencana banjir membangunkan ekonomi mereka semula.

Dengan kewujudan kedua-dua skim ini, SJPP berharap matlamat yang murni untuk merangsang ekonomi negara dan membantu meringankan beban pengusaha-pengusaha PKS akan tercapai.
 

Mengenai SJPP

SJPP ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia khusus untuk membolehkan syarikat-syarikat terus mendapatkan kemudahan pembiayaan daripada institusi-institusi kewangan.

Pengumuman

Skim Jaminan Modal Kerja RMK10 ("SJMK RMK10")

Tempoh permohonan bagi syarikat Bumiputera untuk SJMK RMK10 telah dilanjutkan sehingga 31 Disember 2015 dimana tempoh jaminan juga telah dilanjutkan sehingga 31 Disember 2018

Permohonan bagi Syarikat Bukan Bumiputera ditutup.

Skim Jaminan Sektor Perkhidmatan ("SJSP")

Permohonan untuk SJSP kini dibuka bermula 1 April 2015 sehingga 31 Disember 2017 atau sehingga kelulusan pinjaman berjumlah Ringgit Malaysia Lima Bilion (RM5.0 bilion) sahaja, yang mana lebih awal.

Skim Jaminan Pinjaman Bantuan Banjir ("SJPBB")

Permohonan untuk SJPBB kini dibuka selama enam (6) bulan dari 1 April 2015 atau sehingga kelulusan pinjaman berjumlah Ringgit Malaysia Lima Ratus Juta (RM500 juta) sahaja, yang mana lebih awal.

Statistik SJPP

Skim SJMK RMK10
Had Bumiputera - RM1.5 Bilion

Jumlah Jaminan Pinjaman Diluluskan (RM’ Juta)
853
964.57


Had Bukan Bumiputera - RM1.5 Bilion

Di tutup pada 31 Disember 2011


Skim SJMK
Skim Jaminan Modal Kerja

Di tutup pada 26 Oktober 2009

Skim SJPSI
Skim Jaminan Pembiayaan Penstrukturan Semula Industri

Di tutup pada 31 Disember 2010

You are here  : Laman Utama