Bahasa Malaysia | English

i.  Syarikat PKS Bumiputera dan Bukan Bumiputera yang berdaya maju daripada *Sektor Perkhidmatan

*Garis panduan bagi definisi baharu PKS yang dikeluarkan oleh SME Corp Malaysia dan disahkan oleh Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan dimana untuk sektor perkhidmatan - jualan tidak melebihi RM20 juta ATAU bilangan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75 orang. Klik di sini untuk Senarai Sektor Perkhidmatan
ii. Diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965
iii. Sekurang-kurangnya 51% saham dipegang oleh warganegara Malaysia untuk sepanjang tempoh SJSP
iv. Jumlah ekuiti pegangan saham tidak melebihi RM20 juta berdasarkan laporan kewangan beraudit selewat-lewatnya 18 bulan dari tarikh permohonan pembiayaan.