Liputan Berita

Ucapan pembentangan Belanjawan 2019

Tuan Yang Dipertua,

1. Saya mohon mencadangkan supaya Rang Undang-undang bertajuk “Suatu Akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada Kumpulan Wang Disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2019 dan bagi memperuntukkan wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu” dibaca bagi kali kedua.

Tujuh langkah perkukuh PKS

KUALA LUMPUR: Kerajaan mengumumkan tujuh langkah untuk memperkukuhkan Perusahaan Kecil Sederhana (PKS) bagi memastikan PKS terus berkembang maju dan berdaya saing khususnya bagi industri utama.

Terus perkasa PKS

KUALA LUMPUR 2 Nov. - Kerajaan menyediakan tujuh inisiatif bagi memastikan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) negara terus maju dan berdaya saing.

Taxing it right for stronger economy

KUALA LUMPUR (Nov 2): The Pakatan Harapan-led Government’s maiden Budget comes with some tough measures in terms of taxes as expected, plans for further fiscal consolidation as well as the right incentives for businesses to prosper and bring Malaysia’s economy back on a stronger footing.

RM210 juta untuk galakkan peralihan kepada Industri 4.0

KUALA LUMPUR: Kerajaan berhasrat menjadikan Malaysia sebagai destinasi utama untuk pelaburan industri berteknologi tinggi menerusi tumpuan terhadap Industri 4.0 bersandarkan kepada Pelan Tindakan Dasar Industri 4.0 atau Industry4WRD.

Key highlights of 2019 Budget

KUALA LUMPUR: The following are the highlights of the 2019 Budget, which was tabled by Finance Minister Lim Guan Eng in Parliament on Friday.