Skim Jaminan Modal Kerja (SJMK)

Image
 • Had Skim
  RM27.5 bilion (dengan pengunaan Jaminan secara pusingan sehingga tamat tempoh Skim)
 • Tempoh Jaminan
  Sehingga 15 tahun atau 31 Disember 2035, yang mana lebih awal
 • Tempoh Permohonan Jaminan
  Dibuka dari 1 Januari 2016 dan ditutup selepas penggunaan penuh had Skim sehingga RM27.5 bilion sahaja atau sehingga tamat tempoh jaminan pada 31 Disember 2035, yang mana lebih awal
 • Tujuan Pembiayaan
  • Modal Kerja
  • Perbelanjaan Modal

  Skim ini tidak boleh diguna pakai sebagai pembiayaan semula (refinancing) pembiayaan-pembiayaan sedia ada yang diberi oleh institusi-institusi kewangan yang sama atau lain.
 • Jenis Pembiayaan
  Pinjaman/ Pembiayaan Bertempoh, Kemudahan Overdraf/ Aliran Tunai Perniagaan-i, Pembiayaan Perdagangan dan Kad Komersial
 • Had Pembiayaan
  Minimum: RM100,000 sahaja
  Maksimum: RM10 juta sahaja
 • Jaminan Perlindungan
  Jaminan 70% di atas jumlah pembiayaan (termasuk pokok dan faedah/ keuntungan) yang diperolehi daripada institusi-institusi kewangan yang terlibat
 • Yuran Jaminan
  1% setahun yang perlu dibayar terlebih dahulu
 • Sumber Dana
  Daripada institusi-institusi kewangan yang terlibat
 • Kadar Faedah/ Keuntungan
  Ditetapkan oleh institusi-institusi kewangan yang terlibat