Skim Special Relief Facility (SRF)
 

 • Objektif
  Untuk membantu meringankan beban aliran tunai jangka pendek syarikat-syarikat PKS yang terjejas berikutan penularan jangkitan COVID-19
 • Had Skim
  RM7.5 bilion (dengan pengunaan Jaminan secara tidak berputar sehingga tamat tempoh Skim)
 • Tempoh Jaminan
  Sehingga 5.5 tahun termasuk moratorium 6 bulan
 • Tempoh Permohonan Jaminan
  Dibuka dari 6 Mac 2020 sehingga had sumber dana habis digunakan atau sehingga tamat pada 31 Disember 2020, yang mana lebih awal
 • Tujuan Pembiayaan
  Modal Kerja

  Skim ini tidak boleh diguna pakai sebagai pembiayaan semula (refinancing) pembiayaan-pembiayaan sedia ada yang diberi oleh institusi-institusi kewangan yang sama atau lain.
 • Jenis Pembiayaan
  Pinjaman/ Pembiayaan Bertempoh sahaja
 • Had Pembiayaan
  Minimum: RM75,000.00 sahaja
  Maksimum: RM1.0 juta sahaja
 • Jaminan Perlindungan
  Jaminan 80% di atas jumlah pembiayaan (termasuk pokok dan faedah/ keuntungan) yang diperolehi daripada institusi-institusi kewangan yang terlibat
 • Yuran Jaminan
  0.5% setahun yang perlu dibayar terlebih dahulu
 • Sumber Dana
  Bank Negara Malaysia melalui institusi-institusi kewangan yang terlibat
 • Kadar Faedah/ Keuntungan
  Sehingga 3.5% setiap tahun termasuk yuran jaminan SJPP

 

Skim SME Automation and Digitalisation Facility (ADF)

 • Objektif
  Untuk memberi insentif kepada syarikat-syarikat PKS mengautomasikan proses dan mendigitalkan operasi untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti
 • Had Skim
  RM300 juta (dengan pengunaan Jaminan secara tidak berputar sehingga tamat tempoh Skim)
 • Tempoh Jaminan
  Sehingga 10 tahun
 • Tempoh Permohonan Jaminan
  Dibuka dari 6 Mac 2020 sehingga had sumber dana habis digunakan atau sehingga tamat pada 30 Jun 2021, yang mana lebih awal
 • Tujuan Pembiayaan
  Membeli kelengkapan, mesin, perkakasan dan perisian komputer, solusi dan perkhidmatan IT, perkhidmatan sokongan teknologi dan aset tak ketara lain untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan

  Skim ini tidak boleh diguna pakai sebagai pembiayaan semula (refinancing) pembiayaan-pembiayaan sedia ada yang diberi oleh institusi-institusi kewangan yang sama atau lain.
 • Jenis Pembiayaan
  Pinjaman/ Pembiayaan Bertempoh sahaja
 • Had Pembiayaan
  Minimum: RM75,000.00 sahaja
  Maksimum: RM3.0 juta sahaja
 • Jaminan Perlindungan
  Jaminan 80% di atas jumlah pembiayaan (termasuk pokok dan faedah/ keuntungan) yang diperolehi daripada institusi-institusi kewangan yang terlibat
 • Yuran Jaminan
  0.5% setahun yang perlu dibayar terlebih dahulu
 • Sumber Dana
  Bank Negara Malaysia melalui institusi-institusi kewangan yang terlibat
 • Kadar Faedah/ Keuntungan
  Sehingga 4.0% setiap tahun termasuk yuran jaminan SJPP

 

Skim Agrofood Facility (AF)
 

 • Objektif
  Untuk meningkatkan pengeluaran makanan negara dan untuk eksport
 • Had Skim
  RM1.0 bilion (dengan pengunaan Jaminan secara tidak berputar sehingga tamat tempoh Skim)
 • Tempoh Jaminan
  Sehingga 8 tahun
 • Tempoh Permohonan Jaminan
  Dibuka dari 6 Mac 2020 sehingga had sumber dana habis digunakan atau sehingga tamat pada 30 Jun 2021, yang mana lebih awal
 • Tujuan Pembiayaan
  • Modal Kerja
  • Perbelanjaan Modal
  • Projek agro makanan

  Skim ini tidak boleh diguna pakai sebagai pembiayaan semula (refinancing) pembiayaan-pembiayaan sedia ada yang diberi oleh institusi-institusi kewangan yang sama atau lain.
 • Jenis Pembiayaan
  Pinjaman/ Pembiayaan Bertempoh, Kemudahan Overdraf/ Aliran Tunai Perniagaan-i, Pembiayaan Perdagangan dan Kad Komersial
 • Had Pembiayaan
  Minimum: RM75,000.00 sahaja
  Maksimum: RM5.0 juta sahaja
 • Jaminan Perlindungan
  Jaminan 80% di atas jumlah pembiayaan (termasuk pokok dan faedah/ keuntungan) yang diperolehi daripada institusi-institusi kewangan yang terlibat
 • Yuran Jaminan
  0.5% setahun yang perlu dibayar terlebih dahulu
 • Sumber Dana
  Bank Negara Malaysia melalui institusi-institusi kewangan yang terlibat
 • Kadar Faedah/ Keuntungan
  Sehingga 3.75% setiap tahun termasuk yuran jaminan SJPP