Majlis Pelancaran Skim-Skim Jaminan Terbaru oleh Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad (18 Februari 2019)