Soalan-Soalan Lazim

Permohonan

Apakah Skim-Skim Jaminan Kerajaan sedia ada yang diuruskan oleh SJPP?

Skim-Skim Jaminan Kerajaan yang sedia ada adalah:

  • Skim Jaminan Modal Kerja (SJMK)
  • Skim Jaminan Modal Kerja - Start Up (SJMK-SU)
  • Skim Jaminan Modal Kerja - Bumiputera (SJMK-B)
  • Skim Jaminan Modal Kerja - Eksport (SJMK-X)
  • Skim Jaminan Modal Kerja - Wanita (SJMK-W)
  • Skim Jaminan Automasi & Digital (SJAD)
Skim Rehabilitasi Sewa Beli Bas dan Teksi (SRSBBT) Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad (SJPP)
Apakah objektif SRSBBT?

Skim Rehabilitasi Sewa Beli Bas dan Teksi (SRSBBT) ialah skim jaminan kerajaan untuk membantu pengusaha-pengusaha bas dan teksi yang layak dengan memberikan lanjutan moratorium sehingga 12 bulan dan lanjutan tempoh pembayaran bagi penstrukturan semula pembiayaan sewa beli dan kredit sebagai langkah mitigasi untuk mengurangkan impak pandemik COVID-19 dan tempoh PKP ke atas perniagaan mereka.

Bagi pihak Kerajaan, SJPP menyediakan perlindungan jaminan kepada Syarikat-Syarikat Bukan Bank yang menyediakan pembiayaan sewa beli dan kredit untuk pembiayaan bas dan teksi. Jaminan perlindungan adalah 50% daripada baki tunggakan (tidak termasuk faedah yang dikenakan, caj pembayaran lewat, caj-caj lain dan pendahuluan yuran jaminan) bagi penstrukturan semula pembiayaan sewa beli dan kredit kepada peminjam yang layak.

Tuntutan
Bilakah Institusi-Institusi Kewangan yang terlibat boleh mengemukakan tuntutan terhadap jaminan yang diberikan? (Tempoh sah tuntutan)

Notis Penamatan ('Notice of Termination') perlu dikeluarkan kepada peminjam dan kemudian disusuli dengan Notis Tuntutan ('Claim Notice'). Kedua-dua Notis haruslah dikemukakan dalam tempoh sah Jaminan yang diluluskan.