Skim Agrofood Facility (AF)

Skim Agrofood Facility (AF) telah digunakan sepenuhnya, dan permohonan kini ditutup

 • Objektif:
  Untuk meningkatkan pengeluaran makanan negara dan untuk eksport
 • Had Skim:
  RM1.0 bilion (dengan pengunaan Jaminan secara tidak berputar sehingga tamat tempoh Skim)
 • Tempoh Jaminan:
  Sehingga 8 tahun
 • Tempoh Permohonan Jaminan:
  Dibuka dari 6 Mac 2020 sehingga had sumber dana habis digunakan atau sehingga tamat pada 31 Disember 2021, yang mana lebih awal
 • Tujuan Pembiayaan:
  • Modal Kerja
  • Perbelanjaan Modal
  • Projek agro makanan

  Skim ini tidak boleh diguna pakai sebagai pembiayaan semula (refinancing) pembiayaan-pembiayaan sedia ada yang diberi oleh institusi-institusi kewangan yang sama atau lain.
 • Jenis Pembiayaan:
  Pinjaman/ Pembiayaan Bertempoh, Kemudahan Overdraf/ Aliran Tunai Perniagaan-i, Pembiayaan Perdagangan dan Kad Komersial
 • Had Pembiayaan:
  Minimum: RM75,000.00 sahaja
  Maksimum: RM5.0 juta sahaja
 • Jaminan Perlindungan:
  Jaminan 80% di atas jumlah pembiayaan (termasuk pokok dan faedah/ keuntungan) yang diperolehi daripada institusi-institusi kewangan yang terlibat
 • Yuran Jaminan:
  0.5% setahun yang perlu dibayar terlebih dahulu
 • Sumber Dana:
  Bank Negara Malaysia melalui institusi-institusi kewangan yang terlibat
 • Kadar Faedah/ Keuntungan:
  Sehingga 3.75% setiap tahun termasuk yuran jaminan SJPP