Mengenai Skim Jaminan Kerajaan

Syarikat dan perniagaan menghadapi pelbagai rintangan untuk memperolehi pembiayaan pinjaman termasuk bagi menyediakan cagaran yang mencukupi, serta berhadapan dengan kos pembiayaan yang tinggi. Oleh itu, skim-skim jaminan oleh Kerajaan Malaysia merupakan pililhan alternatif bagi syarikat dan perniagaan untuk mendapatkan kemudahan pembiayaan tanpa perlu menyediakan cagaran yang merupakan syarat yang diperlukan oleh institusi-institusi kewangan. Dengan skim-skim jaminan ini, Kerajaan Malaysia akan menjamin dan melindungi institusi-institusi kewangan bagi pembiayaan yang diberikan kepada syarikat dan perniagaan sehingga 80% dari jumlah pembiayaan.

Bermula dari tahun 2024, sebanyak 9 skim jaminan ditawarkan dan ianya boleh di dapati di 22 institusi-institusi kewangan yang terlibat sehingga tahun 2035, atau sehingga had skim telah digunakan sepenuhnya, yang mana lebih awal.