Profil Syarikat

Nama Syarikat:
Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad (851317-W)

Ahli Lembaga Pengarah:
Cik Rosanizi binti Ahmad
Encik Shahlan bin Md Shukor @ Kadari

Pegawai Utama:
Encik Chen Yin Heng

Setiausaha Syarikat:
Puan Shamsiah binti Abd Rahman

Pemegang Saham:
100% dimiliki oleh Menteri Kewangan Diperbadankan


SJPP diuruskan oleh Prokhas Sdn Bhd, juga merupakan syarikat milik penuh Menteri Kewangan Diperbadankan.