Skim Jaminan Pembiayaan Penstrukturan Semula Industri (SJPSI)
Image
 • Nama Skim:
  Skim Jaminan Pembiayaan Penstrukturan Semula Industri (SJPSI)
 • Had Skim:
  RM3.0 Bilion sahaja
 • Objektif:
  Untuk membantu syarikat-syarikat berdaya maju mendapat akses daripada institusi-institusi kewangan untuk membiayai pembelian mesin/ peralatan, dengan matlamat untuk menggalakkan pelaburan dibawah Pakej Rangsangan Ekonomi Kerajaan yang:
  1. meningkatkan produktiviti;
  2. aktiviti nilai tambah tinggi (seperti kajian dan pembangunan dan aktiviti pertanian hiliran); dan
  3. menggalakkan penggunaan teknologi mesra alam.
 • Tempoh Ketersediaan/ Tempoh Permohonan
  Permohonan telah ditutup pada 31 Disember 2010 kerana kelulusan pembiayaan telah mencapai RM3.0 Bilion